Career level

Entry (0-2 years), Middle (2-5 years), Senior (5-10 years)

Spoken languages

English

Gross salary / month

20000 - 22000 €

This job is inactive, but you can still send your resume to the company

CHEF DE PARTIE

UK Chef Jobs Available – NO AGENCY FEES Chef de Partie - £20k+ and Accommodation provided Accommodation provided Meals on duty Tips provided Salary paid weekly / monthly Holidays as per British law

Some of the Chef de Partie's duties and responsibilities will be:-

Working with the Head Chef and the kitchen team to maintain high standards in the quality of food both as to its preparation and its presentation.

Working in all areas of the kitchen depending on the daily needs of Head Chef Preparation of a whole range of food but with a particular emphasis on pastry.

To observe all Company Food Hygiene and Health and Safety policy.

To assist the Head Chef, to check the completeness of all food and kitchen equipment sent to each function.

Must:-

Candidates muct have relevant experience

Candidates must be eligible to work in the UK

Candidtaes must be able to speak English

CHEF DE PARTIE UK Chef Jobs disponibilă - TAXI DE AGENȚIE NOI Chef de Partie - £ 20k + și Cazare oferite

Cazare asigurată Mesele de serviciu Sfaturi furnizate Salariul plătit săptămânal / lunar Sărbătorile conform legislației britanice Unii dintre responsabilitățile și responsabilitățile Chef de Partie vor fi: Colaborarea cu șeful șef și cu echipa de bucătărie pentru a menține standarde înalte în ceea ce privește calitatea produselor alimentare atât în ceea ce privește pregătirea, cât și prezentarea. Lucrul în toate zonele bucătăriei, în funcție de nevoile zilnice ale bucătarului-șef Pregătirea unei game întregi de alimente, dar cu un accent deosebit pe produse de patiserie. Să respecte toate politicile companiei privind igiena alimentară și sănătatea și siguranța. Pentru a ajuta șeful șef, pentru a verifica caracterul complet al tuturor echipamentelor de bucătărie și de bucătărie trimise fiecărei funcții. Trebuie sa:- Candidații nu au experiență relevantă Candidații trebuie să fie eligibili să lucreze în Regatul Unit Candidații trebuie să poată vorbi engleza