SC GREEN GLOBAL FUTURE SRL

4.67 out of 3 ratings

Strada Oxigenului, Chitila, Romania

Apply Follow

Societatea comercială GREEN GLOBAL FUTURE .
s-a înfiinţat în anul 2012 şi desfăşoară activităţi din domeniul colectării
deşeurilor periculoase şi nepericuloase încă din anul, fiind autorizată în
acest sens de către Agenţia Nationala pentru Protecţia Mediului conform
Autorizaţiei de Mediu nr. 28 dinrevizuită în data de
  In vederea consolidării poziţiei pe piaţă precum şi creşterii
prestigiului firmei noastre au fost implementate şi ulterior certificate
standarde de asigurare a calităţii, de protecţie a mediului şi de sănătate şi
securitate astfel : ISO 9001:2008 – Sistem de Management al Calităţii, ISO
14001:2004 – Sistem de Management de Mediu şi OHSAS 18001:2007 – Sistem de
Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale. 

This employer does not have any available jobs at the moment.