SC Electroprecizia A.G. SRL

4.34 out of 32 ratings

Strada Paltinului, 16, Brașov, Romania

Apply

SC Electroprecizia AGeste parte a grupului de firme localizat în parcul industrial Electroprecizia din județul
Braşov și îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor civile şi industiale, inclusiv în domeniul proiectării, execuţiei și mentenanței instalațiilor electrice de curenți slabi, și a instalaţiilor electrice în gama 0,4 kV ÷ 400 kV, a rețelelor și stațiilor electrice de transformare și distribuție din sistemul energetic național.


SC Electroprecizia AGși-a diversificat și îmbunătățit permanent ariile de competențe și are capabilitatea tehnică
și managerială de a oferi soluții tehnice complexe și a realiza proiecte de succes. În calitate de antreprenor general suntem responsabili pentru coordonarea zilnică a șantierelor, pentru managementul eficient al resurselor umane și materiale
proprii precum și ale firmelor subcontractate în derularea lucrărilor.


SC Electroprecizia AGeste certificată ANRE ca furnizor de Servicii în Rețele Electrice 0,4 kV ÷ 400 kV (LEA și LES) și are implementat un Sistem Integrat de Management al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale, care îndeplineşte cerinţele standardelor: SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2004 şi RS OHSAS 18001:2007, sistem certificat de Lloyd’s Register Quality Assurance România .