SC COLTERM SA

4.07 out of 29 ratings

Strada Episcop Joseph Lonovici, Timișoara, Romania

Apply

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM TIMISOARA organizează selectie de personal pentru postul de:

-ELECTRICIAN

-LACATUS

-STRUNGAR

-FREZOR

-INSTALATOR

-SUDOR

A. Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- sunt absolvenţi de liceu / şcoală profesională;
- deţin certificat de calificare în meseriile pentru care se organizează selectie de personal;
- pentru electricieni, autorizatia ANRE constituie avantaj;
- apt pentru lucru la inaltime;
- experienta in domeniu minim 3 ani;

B. Verificarea aptitudinilor profesionale va consta din:
- interviu cu comisia de examinare


C. Componenţa dosarului de inscriere :
- Scrisoare de intentie/ Cerere de înscriere adresată Directorului General;
- Copia actului de identitate ;
- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor respectiv calificarea de elctrician;
- Cazierul judiciar;
- Curriculum vitae în format European, semnat şi datat;
► Dosarul se depune la registratura societatii, Timisoara strada Joseph Lonovici, nr. 4

Date de contact:
Compartiment resurse umane: Lucaciu Daniela- telefon:

This employer does not have any available jobs at the moment.