Search for jobs
Job title, keyword or company name
City / County / Country

Danke Consulting SRL

Iași, Romania

Follow

Danke CONSULTING SRL este o companie de consultanţă care activează în domeniul accesării finanţărilor nerambursabile din fonduri europene precum şi în cel al activităţilor specifice de management pe partea de implementarea de proiecte, evaluării de proiecte, formării profesionale și al cosilierii și medierii pe piața muncii.

DOMENII DE EXPERTIZĂ ALE COMPANIEI:
Scrierea și evaluarea proiectelor/cererilor de finanțare;
Managementul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile europene;
Organizarea şi gestiunea procedurilor de achiziţii publice pentru beneficiari privaţi;
Optimizarea granturilor şi gestiunea bugetelor de investiţii;
Audit şi Diagnostic al Activităţii Întreprinderii;
Controlling, Analiză Financiară şi Management Financiar;
Management Strategic şi Consultanţă în Dezvoltarea Afacerii;
Formare profesională;
Organizare de evenimente;
Consiliere și mediere pe piața muncii.