ASOCIATIA ''BIROUL REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERA TIMISOARA''

Timișoara, Romania

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara este un organism neguvernamental care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale şi al cooperării transfrontaliere dintre România și Republica Serbia.

BRCT Timişoara
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, et
Tel:
Fax:
www.brct-timisoara.ro
www.romania-serbia.net

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara este Secretariat Comun și Unitate de Control de Prim Nivel pentru Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia.

Regional Office for Cross-border Cooperation Timisoara acts as Joint Secretariat and First Level Control Unit for the implementation of the Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Romania-Serbia.

Regionalna kancelarija za prekograničnu saradnju Temišvar sastoji se od Zajednickog Sekretarijata i Prvostepene kontrole za implementaciju Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Rumuniјa-Srbiјa.
There are no jobs from this employer yet.