Karrierestufe

Einsteiger (0-2 Jahre), Mittlere Stufe (2-5 Jahre), Höhere Stufe (5-10 Jahre), Führungskraft (>10 Jahre)

Gesprochene Sprachen

Deutsch

Brutto-Gehalt pro Monat

800 - 1200 €

Diese Stelle ist nicht mehr aktiv, aber Sie können Ihre Bewerbung senden

RESPONSABILITĂȚI

Execută operațiunea de turnare a metalului pentru realizarea piesei stabilite .

Prelucrează ( toarnă piese sau părți din piese , prelucrate din metale , turnate în forme de diferite dimensiuni ) cu ajutorul diferitelor procedee de pregătire .

Prelucrează manual matrițe și miezuri din nisip și alte materiale rezistente la foc și toarnă oțelul / inoxul în forme .

Toarnă miezul în forma proiectată pentru a nu se obține goluri în produsul turnat .

Produce cu mașina forme turnate mici și mari .

Toarnă manual forme mari și le compactează .

Toarnă inoxul / oțelul în forme .

Respectă regulile de sănătate și securitate în muncă .

Participă la instruirile periodice .

Efectuează sablarea sau controlul vizual calitativ al pieselor conform instrucțiunilor de lucru și control .

Să asigure buna funcționare a celulei de turnare prin verificarea periodică a parametrilor de turnare și răspunde de buna funcționare a acestora .

Munca se desfășoară în hala de turnătorie .

CERINȚE

Studii medii sau profesionale .

Curs de calificare în domeniu .

Dexteritate manuală .

Capabil să citească desene tehnice .

Acuitate vizuală .

Condiție fizică bună .

Responsabil .

Persoană curată și organizată .

Sunt avantajați candidații care cunosc limba germană și au experiență în domeniu .

Pachet salarial competitv bazat pe competențele profesionale .