Karrierestufe

Mittlere Stufe (2-5 Jahre)

Gesprochene Sprachen

Deutsch, Englisch

Ich rekrutiere umzugsbereite Kandidaten

Ja

Brutto-Gehalt pro Monat

1500 - 3000 €


2 posturi de Lider de echipă începând cu data de 1 martie 2019.

 

Sarcinile și îndatoririle dumneavoastră: 

  • Dumneavoastră conduceți în mod independent o echipă de colaboratori pe misiuni legate de proiect în zona noastră de colectare din Germania / Austria
  • Organizați procese și conținuturi legate de activitate pentru echipa dvs. în cadrul proiectelor din domeniu.
  • Coordonați pașii de lucru care urmează să fie executați și decideți cu privire la priorități și termene.
  • Reprezentați compania noastră și comunicați cu reprezentanții clienților și agențiilor publice precum și cu propriile noastre birouri administrative.
  • Administrați un nivel ridicat de implicare personală și pragmatism și motivați astfel membrii echipei dvs. să contribuie la nivelul nostru de înaltă calitate în execuția mandatelor

 

Calificarea dvs.: 

  • Ați absolvit o formare profesională în domeniul meseriilor, cea mai potrivită fiind în specializarea pictor și lăcuitor.  
  • În mod ideal, dețineți un certificat ca "lucrător în prevenirea coroziunii", "inspector DIN" sau o certificare internațională echivalentă.
  • Dețineți un permis de conducere valabil și vorbiți și scrieți în limba germană având minim un nivel "satisfăcător". 

 

Beneficiile dumneavoastră: 

Având în vedere aspirația noastră pentru calitate, vă vom remunera cu mult peste media industriei. Vă vom înregistra complet în sistemul german de asigurări sociale care acoperă sănătatea, invaliditatea, șomajul și

Vă oferim o remunerație bonus orientată spre performanță și acordăm o plată anuală bazată pe rezultatul total al companiei. Oferim în mod direct posibilitatea de găzduire sau oferim sprijin pentru căutarea unui apartament sau a unei case. Sprijinim integrarea partenerului de căsătorie, a persoanelor pe care le aveți în întreținerea sau a copiilor.

Vă asistăm financiar la chestiuni legate de nevoile de călătorie și suntem pregătiți să susținem alte cursuri și formări personale dar și în ceea ce privește domeniul lingvistic.

După o perioadă  de probă de 3 luni vom proceda la prima creștere salarială.

 

2 x Position as Teamleader as of March 1st 2019:

Your tasks and duties:

You lead independently a team of collaborators on project related missions in our catchment area in Germany / Austria. You organize work related content and processes for your team within the projects out in the field. You coordinate the work steps to be executed and you decide on priorities and time lines. You represent our company and communicate with the representatives of our clients and public agencies as well as with our own administration office. You proceed with high level of personal engagement and pragmatism and thus motivate your team members to contribute to our high quality level in the execution of our mandates.

Your qualification:

 

You have completed an education in the area of handcraft, most suitable in the specialization as painter and varnisher. Ideally you hold a certificate as „corrosion preventer“, „DIN-inspector“ or an equivalent international certification.

You own a valid driver license and you speak and write the German language minimum at a „satisfying“ level.

Your Benefits:

 

Considering our aspiration for quality we will pay you quite above industry average. We register you fully in the German system of social insurance covering health, invalidity, unemployment and

We provide a performance oriented bonus payment and we grant a yearly bonus payment based on the total company result. We offer directly the possibility of housing or we provide support for the search of an apartment or a house. We support the integration of marriage partner, dependents or children.

We assist financially in matters of travel needs and we are ready to support further personal trainings and educations, both work related as language.

After a probation period of 3 months we proceed with the first salary raise.