Karrierestufe

Mittlere Stufe (2-5 Jahre)

Gesprochene Sprachen

Deutsch, Rumänisch

Brutto-Gehalt pro Monat

2500 - 3500 €

Diese Stelle ist nicht mehr aktiv, aber Sie können Ihre Bewerbung senden

Relatii organizatorice:

ivelul functiei - de conducere

ubordonare directa - Director Executiv

Obiectivul principal al postului:

Coordoneaza, urmareste si supervizeaza executia lucrarilor din punct de vedere al cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de executie in vederea atingerii obiectivelor stabilite in activitatea proiectului la cele mai inalte standard.

Profilul candidatului:

 • Studii tehnice medii/superioare;
 • Limba Germana - nivel mediu / avansat 
 • Cunoasterea normelor legale in domeniu;
 • Experienta de minim 2 ani pe santier;
 • Disponibilitate mare pentru relocare in Germania pe durata derularii proiectelor de constructii;
 • Capacitate de coordonare a echipei din subordine;
 • Abilitati de lucru in echipa;
 • Abilitati reale de planificare si organizare;
 • Capacitate de asumare a responsabilitatii si de a lua decizii;
 • Abilitatea de a respecta deadline-uri;
 • Rigurozitate, atentie la detalii;
 • Persoana dinamica, motivata, flexibila;
 • Persoana serioasa, ordonata, responsabila;

Oferta:

 • Companie mica - medie, stabila, cu o vechime in piata constructiilor de peste 20 de ani;
 • Proiecte de constructii motivante din punct de vedere profesional;
 • Conditii bune de lucru, seriozitate din partea angajatorului.
 • Companie in crestere cu potential mare de avans semnificativ cariera 

Atributii si sarcini:

 • Asigura comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului si respecta obligatiile contractuale ce decurg din acordul de parteneriat;
 • Pregateste si organizeaza planul de activitate in cadrul proiectului si asigura resursele necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
 • Administreaza bugetul proiectului in conformitate cu procedurile interne aplicabile si cu conditiile finantatorului;
 • Valorifica si dezvolta oportunitatile pe durata implementarii proiectului;
 • Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipamentele tehnice, consultantii si pe alti colaboratori implicati;
 • Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si finantatorii proiectului;
 • Pregateste bugetul si cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale in conformitate cu propunerea inaintata, cu comentariile beneficiarului si cu activitatile prevazute a se desfasura in cadrul proiectului, asigurand resursele necesare bunei desfasurari a acestuia;
 • Monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redacteaza rapoarte lunare catre finantatori, parteneri si beneficiari cu respectarea datelor prevazute in contracte;
 • Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale organizatiei, organizand periodic intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente;
 • Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp echipa de management despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau;
 • Arhiveaza corespunzator toata documentatia legata de proiect;
 • Face propuneri de imbunatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse;
 • Evalueaza impactul proiectului si il comunica, conducerii, finantatorilor si partenerilor de proiect;
 • Stabileste, conform structurii organizatorice, sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine;
 • Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a subordonatilor directi;
 • Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.

Responsabilitati principale: 

 • Raspunde de gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea proiectului, precum si de alocarea lor corecta pe activitatile proiectului;
 • Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte;
 • Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator, parteneri si beneficiari;
 • Raspunde de predarea in bune conditii si de calitatea lucrarilor incredintate;
 • Raspunde de activitatea de planificare, lansare in executie si urmarire a executiei lucrarilor, in corelatie cu celelalte activitati conform cerintelor contractelor perfectate;
 • Raspunde de coordonarea activitatii tehnice si asigura documentarea si informarea tehnica, economica si de reglementare ale compartimentelor organizatiei;
 • Monitorizarea executiei, din punct de vedere al cantitatilor, conformitatii cu proiectul, calitatii si respectarii termenelor;
 • Are obligatia de a respecta confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul societatii;
 • Recruteaza personalul muncitor pe raza desfasurarii proiectului;
 • Selecteaza subantreprenori impreuna cu conducerea firmei.