- efectueaza lucrari de intretinere, reparatii si inlocuire la instalatii de complexitate medie din firma conform procedurilor specific de lucru si in conditii de siguranta;
- efectueaza lucrari de demontare si recuperare a materialelor din instalatiile electrice demontate;
- verifica protectia prin legare la nul si/sau impamantare;
- executa lucrari de refacere a legaturilor de impamantare, cu respectarea normelor de Securitate si Sanatate a Muncii;
- executa lucrari de intretinere a componentelor de actionare si comanda a utilajelor si instalatiilor tehnologice;
- efectuaeaza controlul final al instalatiilor de automatizare, inclusiv executarea panourilor de asimilare necesare verificarii acestor instalatii;
- inainte de inceperea fiecarei lucrari , delimiteaza zona de lucru conform normelor de Securitate si Sanatate a Muncii, intrerupe tensiunea, verifica lipsa tensiunii si legarea la pamant si in scurtcircuit;
- participa la constructia tablourilor de distributie;
- monteaza corpurile electrice de iluminat;
- executa instalatii simple de automatizari;
- remediaza defectiunile provocate de scurtcircuit in instalatiie electrice si ia masuri pentru prevenirea lor;
- verifica periodic integritatea izolatiilor si a carcaselor;
- executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii acestuia in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiul legal;
- face necesarul de material solicitand sa fie aprovizionat la timp cu tot ce este necesar executarii lucrarii;
- raspunde de sculele , utilajele,aparatele,dispozitivele,uneltele care le are in primire;
- are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la instalatia de legare la pamant;
- verfica daca schelele de lucru interioare si exterioare sunt instalate pe suprafete nivelate si curate,daca lucrarea de executat presupune schele,
- are grija sa evite concentrarile de materiale si de oameni intr-un singur loc,daca lucrarea este la inaltime,are grija ca materialele sa fie depozitate pentru a nu impiedica accesul si operatiile de transport;