Karrierestufe

Mittlere Stufe (2-5 Jahre)

Gesprochene Sprachen

Englisch

Diese Stelle ist nicht mehr aktiv, aber Sie können Ihre Bewerbung senden

Responsabilităti:

 • Identificarea si semnalarea procedurilor de achizitie cu specific IT;
 • Studiul documentatiilor de atribuire si pregatirea documentelor de eligibilitate si calificare;
 • Formularea solicitarilor de clarificari si transmiterea acestora catre Autoritatea Contractanta;
 • Pregatirea si transmiterea in termen, a raspunsurilor la intrebarile de clarificare primite de la Autoritatea Contractanta, dupa depunerea ofertelor;
 • Identificarea si gestiunea resurselor necesare pregatirii documentelor de eligibilitate si calificare (ex: CV-uri, certificate, documente suport pentru expertii cheie si proiectele de experienta similara);
 • Colaborarea cu echipa tehnica si operationala in scopul pregatirii ofertelor in conformitate cu cerintele prevazute in documentatia de atribuire;
 • Formularea contestatiilor anterioare si/sau ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor;
 • Suport acordat asociatilor, subcontractorilor si tertilor sustinatori in pregatirea documentelor de eligibilitate si calificare;
 • Depunerea ofertelor, atat fizic cat si electronic si participarea la sedinta de deschidere a ofertelor;
 • Predarea catre echipa de Management de Proiect a ofertelor castigate;
 • Urmarirea permanenta a modificarilor legislative din domeniul achizitiilor, atat la nivel national cat si european;
 • Intocmirea documentatiei pentru una sau mai multe oferte de licitatii, incadrandu-se in timp si buget, cu scopul realizarii obiectivului de business.

Cerinte:

Minim 3 ani experinta, de preferat in domeniul IT

Studii superioare finalizate

Limba Engleza nivel avansat