Karrierestufe

Einsteiger (0-2 Jahre)

Gesprochene Sprachen

Englisch

Brutto-Gehalt pro Monat in Euro

1359 €

Diese Stelle ist nicht mehr aktiv, aber Sie können Ihre Bewerbung senden

- preluarea si directionarea apelurilor telefonice

- primirea vizitatorilor si anuntarea persoanelor de contact din societate

- preia, inregistreaza, distribuie la compartimentele implicate corespondenta

- indosariaza si arhiveaza corespondenta primita din partea partenerilor, clientilor si a celorlalti angajati

- redacteaza corespondenta de afaceri necesara desfasurarii activitatii zilnice

- asigura transmiterii documentelor prin posta, fax, e-mail

- actualizeaza baza de date documente - asigura logistica de calatorie pentru conducerea firmei (rezervari hotel transport)

- elaboreaza si redacteaza documente si rapoarte cerute de management

- procura rechizite si consumabile de birou si alte materiale necesare functionarii biroului

- convoacă participantii la sedintele firmei

- participa la sedintele de lucru si redacteaza minuta intalnirilor

- participa la organizarea evenimentelor din cadrul firmei