SC PYRONOVA IS ROMANIA SRL

4.65 von 17 Bewertungen

Calea Turzii, 192, Cluj-Napoca,

Bewerben

PYRONOVA afost înființată în anul 1992 ca o
societate orientată spre protecţia împotriva incendiilor. Scopul
societăţii constă în soluţionarea eficientă asecurităţii la incendiu
aobiectivelor, protejarea proprietăților, vieţilor şi asănătăţii
persoanelor, ţinând cont de cerinţele specifice ale utilizatorului,
factorii posibili de risc şi păstrarea cerinţelor ridicate asupra
calităţii. În prezent PYRONOVA face parte dintre liderii în domeniul
soluţionării şi realizării securităţii antiincendiu pe piaţa din
Slovacia, cu oexpansiune rapidă în străinătate.

Filosofia de bază asocietăţii PYRONOVA este
oferirea de soluţii complexe în domeniul apărării împotriva incendiilor
clienţilor, aceasta însemnând elaborarea documentaţiei de proiectare,
livrarea materialelor, execuția, întreţinerea şi service în timpul
perioadei de garanţie şi postgaranţie pentru instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor. Elementul important al asigurării unei calităţi
ridicate este controlul continuu şi obiectiv al produselor şi
serviciilor acordate. Calificarea societăţii se oglindeşte şi în
activitatea de specialitateaexperţilor care, pe lângă soluţionarea
securităţii antiicendiu aconstrucţiilor concrete, sunt şi membrii
activi a-i comisiilor care creează norme şi care au participat la
crearea reglementărilor legale şi tehnice ale apărării împotriva
incendiilor.