SC Art Land Development SRL

4.00 von 1 Bewertung
Bewerben
ART LAND DEVELOPMENT SRL realizeaza documentaţii şi măsurători topografice pentru:
- proiecte de alimentare cu apă;
- proiecte de canalizare;
- proiecte de reabilitare sisteme rutiere;
- staţie de epurare şi canale colectoare;
- studii şi proiecte pentru construcţii;
- studii batimetrice pentru determinarea colmatării acumulărilor de ape;
- proiectarea, realizarea şi întreţinerea reţelelor de sprijin pentru trasarea şi urmărirea construcţiilor;
- executarea măsurătorilor pentru realizarea planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor şi a documentaţiilor cadastrale în scopul înregistrării în evidenţele cadastrale şi de publicitate imobiliară;
- executarea măsurătorilor pentru delimitarea sau rectificarea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi limitelor intravilane.
Dieser Arbeitgeber hat zur Zeit keine aktiven Stellen.